ARBITRAŻ

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo, opracowanie umów, pism procesowych i innych dokumentów, a także reprezentację w arbitrażu krajowym i międzynarodowym.  Zapewniamy najwyższej klasy obsługę prawną i praktyczne doradztwo zarówno powodom, jaki i pozwanym, w tym m.in.:

  • sporządzanie i negocjowanie umów o arbitraż oraz klauzul arbitrażowych
  • pomoc na etapie przedarbitrażowego rozwiązywania sporów
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji
  • doradztwo, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami i trybunałami arbitrażowymi
  • doradztwo i reprezentację w postępowaniach dotyczących skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych
  • doradztwo i reprezentację w postępowaniach dotyczących stwierdzenia wykonalności lub uznawania wyroków arbitrażowych przed sądami państwowymi.

Kancelaria posiada unikalne doświadczenie pozwalające połączyć wiedzę praktyczną na temat prowadzenia skomplikowanych, wielomilionowych postępowań arbitrażowych ze znajomością specyfiki wybranych sektorów gospodarki, w tym głównie budownictwa, energetyki, infrastruktury, przemysłu naftowego i gazowego, zasobów naturalnych, górnictwa, nieruchomości komercyjnych. W praktyce arbitrażowej wykorzystujemy także znajomość prawa państw anglosaskich (common law) i prawa międzynarodowego.

Kancelaria zapewnia wsparcie i reprezentację w prowadzeniu sporów na gruncie wiodących polskich i zagranicznych regulaminów arbitrażowych, w tym m.in.: Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (International Chamber of Commerce), Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution), Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (International Centre for Settlement of Investment Disputes), Trybunału Arbitrażu Międzynarodowego w Londynie (London Court of International Arbitration), Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Commission on International Trade Law).