BUDOWNICTWO

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo, w tym wsparcie przy opracowaniu wszelkich umów i dokumentów, a także reprezentację w szeroko pojętej branży budowlanej i architektoniczno-projektowej.

Doradzamy na każdym etapie planowania, realizacji i eksploatacji projektu. Współpracujemy z wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w proces inwestycyjno-budowlany, w tym z inwestorami, deweloperami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, projektantami, inżynierami kontraktu, dostawcami i usługodawcami, a także innymi podmiotami.

Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

 • opracowanie wszelkich umów stosowanych w budownictwie (kontrakty typu Wybuduj, Projektuj i wybuduj, EPC, EPCM, kontrakty oparte na warunkach kontraktowych FIDIC, umowy konsorcjalne i joint-venture, umowy o prace architektoniczne i projektowe, umowy podwykonawcze i inne dokumenty kontraktowe)
 • weryfikację i rewizję postanowień umów stosowanych w budownictwie
 • reprezentację w negocjacjach umów stosowanych w budownictwie
 • opracowanie warunków przetargu i weryfikację ofert składanych w przetargach
 • weryfikację umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych pod względem zgodności z prawem
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach o udzielenie zamówień według ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • doradztwo i reprezentacją na etapie realizacji projektów budowlanych
 • wsparcie przy opracowaniu i przedstawianiu drugiej stronie roszczeń wynikających z realizacji umowy (w tym roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie robót lub osiągnięcie tzw. kamienia milowego, związanych z rozliczaniem kosztów przyspieszenia lub przedłużenia robót, związanych z rozliczaniem robót dodatkowych oraz robót zamiennych, związanych ze zmianami cen oraz kosztów produkcji w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, naliczaniem, miarkowaniem i rozliczaniem kar umownych)
 • doradztwo w zakresie zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, wynikających m.in. z upadłości członka konsorcjum
 • doradztwo i reprezentację na etapie przedsądowych metod rozstrzygania sporu
 • doradztwo i reprezentację strony w kontaktach z inżynierem kontraktu
 • doradztwo i reprezentację strony przed komisją rozjemstwa w sporach
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych