UMOWY HANDLOWE

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa gospodarczego i umów handlowych.

Oferujemy doradztwo oraz przygotowanie wszelkich umów handlowych zawieranych w obrocie krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. umów przejęcia i nabycia spółek, umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów deweloperskich i innych umów towarzyszących kolejnym etapom inwestycji budowlanych, umów inwestycyjnych, umów zapewniających finansowanie inwestycji, w tym finansowanie za pośrednictwem spółek celowych, umów najmu, umów agencyjnych, umów spedycji, umów o świadczenie usług, umów o przeniesienie praw autorskich oraz wszelkich umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych (o roboty budowlane, dostawy i usługi).

 W ramach praktyki prawa handlowego oferujemy także:

  • opracowanie skomplikowanych umów związanych ze sprzedażą praw do projektów infrastrukturalnych i przeniesieniem decyzji administracyjnych
  • weryfikację umów handlowych proponowanych przez kontrahentów
  • bieżące doradztwo w sprawach działalności gospodarczej
  • doradztwo w sprawach korporacyjnych
  • doradztwo i reprezentację w rozwiązywaniu sporów handlowych i gospodarczych
  • doradztwo i prowadzenie postępowań upadłościowych i podatkowych związanych z realizacją przedsięwzięć handlowych