PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria świadczy usługi związane z zakładaniem spółek prawa handlowego oraz bieżącej obsługi spółek w zakresie związanym z prawem spółek handlowych, w tym reprezentuje spółki w postępowaniu rejestrowym przed sądami.

W ramach stałej lub doraźnej współpracy ze spółkami świadczymy usługi prawne w zakresie m.in. następujących zagadnień:

 • wybór formy prawnej prowadzenia działalności
 • opracowanie dokumentów założycielskich
 • przygotowywanie umów spółek handlowych
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych
 • zgłaszanie spółki do rejestru przedsiębiorców i prowadzenie postępowań rejestrowych
 • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obrót udziałami/akcjami
 • obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego spółek
 • ogólna obsługa korporacyjna, w szczególności przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy / zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy akcjonariuszami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami / wspólnikami
 • postępowania upadłościowe, układowe i naprawcze
 • likwidacja spółek kończących działalność gospodarczą