SZKOLENIA

Od kilku lat prowadzę szkolenia i warsztaty na temat zagadnień prawnych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, w tym z zakresu prawa budowlanego, umów o roboty budowlane, warunków kontraktowych FIDIC, nieruchomości, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, realizacji farm wiatrowych, planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Uczestniczyłem jako wykładowca, prelegent lub prowadzący w ponad 30 szkoleniach, wykładach i warsztatach dla przedstawicieli spółek z branży budowlanej, energetycznej, OZE, zamówień publicznych. Stale współpracuję z firmami organizującymi warsztaty dla biznesu, m.in. z MM Conferences S.A. (MMC Polska), Nowoczesna Firma S.A., Proability.

 

 PRZEPROWADZONE WARSZTATY I SZKOLENIA

 • Warsztaty instytucji służebności przesyłu, prelekcja pt. „Regulacja zaszłości – urządzenia przesyłowe znajdujące się na nieruchomości”, Warszawa, 28 września 2017 r.
 • Warsztaty na temat prawa umów o roboty budowlane, w tym warunków kontraktowych FIDIC dla HS Wrocław sp. z o.o. / UTC Aerospace Systems, Wrocław, 16 września 2016 r.
 • Seminarium „Nowelizacja Ustawy OZE – Nowe Reguły Gry”, prelekcje pt. „Przyłączenie do sieci i etapowanie” oraz „Pomoc publiczna w aukcjach”, Warszawa, 21 czerwca 2016 r.
 • Warsztaty „Projekt budowlany w praktyce – aspekty formalno-prawne”, prelekcja pt. „Zmiana planów i projektu budowlanego w trakcie budowy”, Warszawa 21 marca 2016 r.
 • Warsztaty „Problematyka procesu inwestycyjnego w budownictwie przemysłowym”, prelekcja pt. „Najnowsze i nadchodzące zmiany prawa budowlanego”, Warszawa, 17 marca 2016 r.
 • Warsztaty „Problematyczne aspekty funkcjonowania służebności przesyłu”, prelekcja pt. „Regulacja zaszłości – sposoby likwidacji urządzeń przesyłowych znajdujących się na nieruchomości oraz roszczenia właściciela/użytkownika wieczystego związane z istnieniem infrastruktury przesyłowej”, Warszawa, 15 marca 2016 r.
 • Szkolenie „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych”, Warszawa, 21 stycznia 2016 r.
 • Warsztaty „Ekspert stosowania prawa budowlanego w praktyce”, prelekcja pt. „Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego”, Warszawa, 9 grudnia 2015 r.
 • Warsztaty „System aukcyjny jako nowy model wsparcia dla OZE”, prelekcja pt. „System aukcyjny – podmioty i mechanizm działania”, Warszawa, 12 października 2015 r.
 • Szkolenie pt. „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” Warszawa, 23 lipca 2015 r.
 • Warsztaty „Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym – kluczowe zagadnienia dla wykonawców”, prelekcja nt. „Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego”, Warszawa, 27 maja 2015 r.
 • Warsztaty „Spory o przyłączanie farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznych”, prelekcja nt. „Przykłady spraw o przyłączenie do sieci w trybie postępowań spornych”, Warszawa, 21 maja 2015 r.
 • Warsztaty „Procedura odwoławcza od decyzji Prezesa URE – spory i aktualne orzecznictwo”, prelekcja nt. „Stanowisko Prezesa URE i ewolucja orzecznictwa w zakresie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej”, Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.
 • Warsztaty „Ustawa o OZE – aspekty prawne”, Konferencja i Targi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), Serock, 13 kwietnia 2015 r.
 • Warsztaty „Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia”, prelekcja nt. „Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia”, Warszawa, 13 kwietnia 2015 r.
 • Seminarium „Ustawa o OZE – aspekty prawne”, Warszawa, 17 marca 2015 r.
 • Warsztaty „Rozwój i funkcjonowanie służebności przesyłu w praktyce”, prelekcja nt. „Problem urządzeń przesyłowych będących już na danej nieruchomości”, Warszawa, 16 marca 2015 r.
 • Warsztaty „Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę” – V edycja, prelekcja nt. „Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy – zmiany w PZP”, Warszawa, 4 września 2014 r.
 • Spotkanie Grupy Roboczej ds. Hałasu, Ministerstwo Środowiska, szkolenie dla pracowników GDOŚ i RDOŚ na temat: „Prawne aspekty dotyczące akustycznej oceny oddziaływania farm wiatrowych na środowisko”, Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.
 • Warsztaty „Problematyczne aspekty inwestycji w farmy wiatrowe”, prelekcje nt. „Projekt ustawy o OZE a rozwój inwestycji w farmy wiatrowe” oraz „Przyłączenia farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznych”, Warszawa, 25 czerwca 2014 r.
 • Konferencja Pulsu Biznesu „Forum OZE 2014”, prelekcja nt. „Opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej”, Warszawa 24 kwietnia 2014 r.
 • Warsztaty „Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę” – IV edycja, prelekcja nt. „Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy – zmiany w PZP”, Warszawa, 10 lutego 2014 r.
 • Wykład nt. „Otoczenie prawne energetyki odnawialnej” dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 24 stycznia 2014 r.
 • Warsztaty „Umowy FIDIC – Praktyka i kwestie sporne”, prelekcja „Przegląd klauzul i instytucji warunków FIDIC pod względem zgodności z prawem polskim”, Warszawa, 10 grudnia 2013 r.
 • Warsztaty „Odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym”, Warszawa, 21 listopada 2013
 • Warsztaty „Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę”, prelekcja nt. „Odpowiedzialność w procesie budowlanym za roszczenie podwykonawcy”, Warszawa, 24 października 2013 r.
 • Wykłady na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, kierunek Technologie Energii Odnawialnej, przedmioty Prawo energetyczne oraz Proces inwestycyjny w odnawialne źródła energii, 2012-2015
 • European University Institute we Florencji, konferencja NICLAS on Migration, referat ‘Legal labour migration in Australia – comparative analysis of the state of the law in the European Union and Australia’, Florencja, 11 lipca 2011 r.
 • Uniwersytet Warszawski, konferencja Confidentiality vs. Transparency in International Arbitration, referat ‘Transparency standards in NAFTA Chapter 11 and U.S. and Canadian model BITs’, Warszawa, 8 lutego 2011 r.